Ardenský les...
Majestát hlbokých tôní a vysokých kopcov. Šumiace koruny stromov, ktoré každý deň zdravia vychádzajúce slnko. Istota hustých letokruhov mohutných kmeňov, čo koreňmi ťahajú dobrú energiu z útrob zeme, aby ňou naplnili svet.

Aby snaha bola odmenená úspechom, musí mať dobrú myšlienku a silný zámer. To je cieľom každého napredujúceho jedinca či komunity. Spoločnosti však potrebujú odlišnosti, aby ich myšlienky mohli byť ľahko identifikované a vnímané. Nimi sa dá zmeniť všetko.

Ardenský les má veľa energie. Dostatok na to, aby dokázal dať
silu Vašim myšlienkam.

analýza

Jednou z najdôležitejších činností pri našej práci je dôkladná analýza klienta. Zo správneho vyhodnotenia jeho postavenia na trhu a komunikačných prostriedkov, ktoré využíva na oslovova nie svojich zákazníkov, môžeme vhodne navrhnúť koncepciu celkovej komunikácie klienta so zákazníckym prostredím.

koncept

Klientovi prezentujeme konkrétne riešenia spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Tento krok obsahuje ideový návrh dizajnu firmy, počínajúc vytvorením logotypu, určením jeho farebnej škály až po spôsoby jeho použitia na predajnom mieste, pri olepe áut, či v inzercii.

idea

Dávame silu myšlienkam... Prinášame nové perspektívy, ktoré obsahujú profesionálne spracovania originálnych myšlienok. Klient sa vo vzťahu k cieľovej skupine a konkurencii identifikuje ako „iný“.

grafický návrh

Okrem stanovenia grafických manuálov, klientovi navrhujeme vhodné marketingové nástroje s najväčším dôrazom na marketingový mix. Túto kategóriu zohľadňujeme v návrhu mediálneho plánu, ktorý vyberá médiá vo väzbe na cieľové skupiny zákazníkov a produktové portfólio klienta. Klient návrhy odsúhlasuje a následne pristupujeme k realizácii zadaných grafických alebo audiovizuálnych prác. Jednotlivé návrhy medzi sebou súvisia v myšlienkových líniách tak, aby bol klient navonok prezentovaný v jednotnej schéme.

realizácia

Naším cieľom je odbremeniť klienta a na základe našich praktických skúseností v mediálnej komunikácii a polygrafickej výrobe mu s čo najväčšou efektivitou dodávať komplexné produkty, ktoré majú jednotný štýl a myšlienku. Od zákazníkov nevyžadujeme prípravu podkladov, ale sami ich pre klienta z dodaných informácií zostavíme a pripravíme pre ďalšie spracovanie.